Υπηρεσίες ψηφιοποίησης εγγράφων

Υπηρεσίες ψηφιοποίησης εγγράφων
Η ZPM προσφέρει υπηρεσίες σάρωσης, ψηφιοποίησης και αρχειοθέτησης εγγράφων προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη και της επιχείρησης.
 
Μέσα από την υπηρεσία καταγράφουμε, αναλύουμε και κατηγοριοποιούμε τις ανάγκες του πελάτη σε επίπεδο ψηφιοποίησης και αρχειοθέτησης και στη συνέχεια σχεδιάζουμε και προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση, πάντα με γνώμονα την ποιότητα, τη λειτουργικότητα, το κόστος και τους χρόνους εκτέλεσης των εργασιών , τόσο σε πρώτο στάδιο όσο και στη λειτουργία του συστήματος στο διηνεκές.
Πιο αναλυτικά η ZPM προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες :
 
• Σάρωση αρχείων – Scanning.
• Μετατροπή εικόνων σε κείμενο – OCR.
• Διόρθωση με έξυπνο λεξικό – Quality Control.
• Ανάλυση και τμηματοποίηση κειμένου – Segmentation.
• Δημιουργία βάσης δεδομένων – Database.
• Αυτόματη καταχώριση – Auto Filling Procedure.
• Δημιουργία αρχείου – Archive.
• Εργαλεία συνδυαστικών αναζητήσεων – Search Engine.
• Παρουσίαση στο Διαδίκτυο – Web Interface.
• Δικαιώματα πρόσβασης – User Rights.
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
• Τεχνική υποστήριξη.