Σύστημα αρχειοθέτησης και διαχείρισης εγγράφων. Z-DMS

Σύστημα αρχειοθέτησης και διαχείρισης εγγράφων. Z-DMS
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων Z-DMS. Το εξειδικευμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων Z-DMS προσφέρει μια ολοκληρωμένη και ασφαλή λύση στα προβλήματα καθημερινότητας που προκύπτουν από την διαχείριση και αρχειοθέτηση μεγάλου όγκου πληροφορίας. Βασίζεται σε Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software), με παραμετροποιήσεις, προσαρμογές και επεκτάσεις αυτού από την εταιρεία, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του τελικού χρήστη. 
 
 Οι βασικές δυνατότητες του Z-DMS είναι οι κάτωθι:
 
• Αρχειοθέτηση & ταξινόμηση μεγάλου όγκου εγγράφων/δεδομένων ώστε να είναι δυνατή η ταχεία αναζήτηση τους. Η χρήση τεχνολογίας OCR (Optical Character Recognition) επιτρέπει την αναζήτηση λέξεων στο   κείμενο και αναγνωρίζει αυτόματα το κείμενο σε εικόνες.
• Αρχειοθέτηση-οργάνωση καθημερινών εγγράφων στον υπολογιστή με απλό drag and drop.
• Έναρξη ροής εργασίας, απευθείας ανάθεση, αποστολή για έγκριση ενός εγγράφου και ιστορικό της πορείας του.
• Δυνατότητα προσθήκης πιστοποιημένης ηλεκτρονικής υπογραφής μέσω του Cosign Connector.
• Λειτουργία αναζήτησης με λέξεις κλειδιά και συνδυασμούς λέξεων.
• Δυνατότητα δημιουργίας ετικετών για ευκολότερη αναζήτηση και ταξινόμηση τους.
• Πρόσβαση στο αρχείο καθημερινά όλο το 24ώρο από οπουδήποτε.
• Ευκολία χειρισμού ακόμα και για μη εξοικειωμένους χρήστες.
• Πρόσβαση στο αρχείο από πολλαπλούς χρήστες ταυτόχρονα.
• Δυνατότητα σχολίων, προσθήκη στα αγαπημένα και like σε κάθε έγγραφο.
• Δυνατότητα προσαρμογής και προσθήκης υποσυστημάτων όπως διαχείριση πρωτοκόλλου, αδειών, τιμολογίων προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του πελάτη.